دفتر فنی و مهندسی مشاورین برتر

مشاوره، خرید و فروش خانه، ویلا، زمین و ...

نوع ملک
 • نوع ملک
 • مسکونی
 • تجاری
 • زمین
 • لوکس
اتاق خواب
 • اتاق خواب
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
حمام
 • حمام
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
قیمت
 • قیمت ملک
 • 999 تومان - 1999 تومان
 • 1999 تومان - 2999 تومان
 • 2999 تومان - 3999 تومان
 • 3999 تومان - 4999 تومان

جدیدترین املاک


مساحت

190 M

تعداد خواب

4

پارکینگ

1

فروش

6,840,000,000
جزئیات ملک

مساحت

190 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

1

فروش

7,980,000,000
جزئیات ملک

مساحت

214 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

0

فروش

5,992,000,000
جزئیات ملک

مساحت

140 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

2

فروش

2,700,000,000
جزئیات ملک

مساحت

112 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

1

فروش

2,576,000,000
جزئیات ملک

مساحت

180 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

1

فروش

5,800,000,000
جزئیات ملک

مساحت

98 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

1

فروش

1,999,200,000
جزئیات ملک

مساحت

170 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

1

فروش

4,590,000,000
جزئیات ملک

مساحت

345 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

0

فروش

25,875,000,000
جزئیات ملک

مساحت

288 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

0

فروش

5,184,000,000
جزئیات ملک

مساحت

115 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

2

فروش

2,530,000,000
جزئیات ملک

مساحت

208 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

1

فروش

11,440,000,000
جزئیات ملک

مساحت

105 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

1

فروش

3,045,000,000
جزئیات ملک

مساحت

148 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

1

فروش

1,520,000,000
جزئیات ملک

مساحت

216 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

1

فروش

6,048,000,000
جزئیات ملک

مساحت

306 M

تعداد خواب

4

پارکینگ

1

فروش

4,902,500,000
جزئیات ملک

مساحت

250 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

1

فروش

3,315,000,000
جزئیات ملک

مساحت

300 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

1

فروش

11,520,000,000
جزئیات ملک

مساحت

250 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

1

فروش

3,000,000,000
جزئیات ملک

مساحت

430 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

0

فروش

1,720,000,000
جزئیات ملک

مساحت

200 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

1

فروش

2,600,000,000
جزئیات ملک

سوالی دارید؟  شروع مکالمه