دفتر فنی و مهندسی مشاورین برتر

مشاوره، خرید و فروش خانه، ویلا، زمین و ...

نوع ملک
 • نوع ملک
 • مسکونی
 • تجاری
 • زمین
 • لوکس
اتاق خواب
 • اتاق خواب
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
حمام
 • حمام
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
قیمت
 • قیمت ملک
 • 999 تومان - 1999 تومان
 • 1999 تومان - 2999 تومان
 • 2999 تومان - 3999 تومان
 • 3999 تومان - 4999 تومان

جدیدترین املاک


مساحت

160 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

2

فروش

5,440,000,000
جزئیات ملک

مساحت

102 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

0

فروش

1,020,000,000
جزئیات ملک

مساحت

98 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

0

فروش

1,666,000,000
جزئیات ملک

مساحت

132 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

2

فروش

3,300,000,000
جزئیات ملک

مساحت

73 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

0

فروش

803,000,000
جزئیات ملک

مساحت

119 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

1

فروش

4,165,000,000
جزئیات ملک

مساحت

78 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

2

فروش

1,326,000,000
جزئیات ملک

مساحت

200 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

1

فروش

3,040,000,000
جزئیات ملک

مساحت

77 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

1

فروش

1,039,500,000
جزئیات ملک

مساحت

250 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

0

فروش

750,000,000
جزئیات ملک

مساحت

280 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

0

فروش

840,000,000
جزئیات ملک

مساحت

188 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

1

فروش

4,700,000,000
جزئیات ملک

مساحت

350 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

0

فروش

696,000,000
جزئیات ملک

مساحت

1080 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

0

فروش

1,836,000,000
جزئیات ملک

مساحت

350 M

تعداد خواب

4

پارکینگ

1

فروش

6,000,000,000
جزئیات ملک

مساحت

65 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

1

فروش

877,500,000
جزئیات ملک

مساحت

811 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

0

فروش

1,650,000,000
جزئیات ملک

مساحت

105 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

1

فروش

2,725,000,000
جزئیات ملک

سوالی دارید؟  شروع مکالمه