دفتر فنی و مهندسی مشاورین برتر

مشاوره، خرید و فروش خانه، ویلا، زمین و ...

نوع ملک
 • نوع ملک
 • مسکونی
 • تجاری
 • زمین
 • لوکس
اتاق خواب
 • اتاق خواب
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
حمام
 • حمام
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
قیمت
 • قیمت ملک
 • 999 تومان - 1999 تومان
 • 1999 تومان - 2999 تومان
 • 2999 تومان - 3999 تومان
 • 3999 تومان - 4999 تومان

جدیدترین املاک


مساحت

78 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

2

فروش

1,326,000,000
جزئیات ملک

مساحت

200 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

1

فروش

3,040,000,000
جزئیات ملک

مساحت

60 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

1

فروش

612,000,000
جزئیات ملک

مساحت

98 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

1

فروش

1,550,360,000
جزئیات ملک

مساحت

190 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

1

فروش

7,600,000,000
جزئیات ملک

مساحت

500 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

0

فروش

3,010,000,000
جزئیات ملک

مساحت

12000 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

0

فروش

800,400,000
جزئیات ملک

مساحت

77 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

1

فروش

1,039,500,000
جزئیات ملک

مساحت

250 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

0

فروش

750,000,000
جزئیات ملک

مساحت

280 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

0

فروش

840,000,000
جزئیات ملک

مساحت

90 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

1

فروش

1,305,000,000
جزئیات ملک

مساحت

94 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

1

فروش

1,278,400,000
جزئیات ملک

مساحت

80 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

1

فروش

1,680,000,000
جزئیات ملک

مساحت

400 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

0

فروش

0
جزئیات ملک

مساحت

73 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

0

فروش

3,285,000,000
جزئیات ملک

مساحت

102 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

1

فروش

2,203,200,000
جزئیات ملک

مساحت

115 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

2

فروش

1,840,000,000
جزئیات ملک

مساحت

154 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

1

فروش

1,540,000,000
جزئیات ملک

مساحت

700 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

0

فروش

2,800,000,000
جزئیات ملک

مساحت

550 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

0

فروش

550,000,000
جزئیات ملک

مساحت

188 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

1

فروش

4,700,000,000
جزئیات ملک

سوالی دارید؟  شروع مکالمه