دفتر فنی و مهندسی مشاورین برتر

مشاوره، خرید و فروش خانه، ویلا، زمین و ...

نوع ملک
 • نوع ملک
 • مسکونی
 • تجاری
 • زمین
 • لوکس
اتاق خواب
 • اتاق خواب
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
حمام
 • حمام
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
قیمت
 • قیمت ملک
 • 999 تومان - 1999 تومان
 • 1999 تومان - 2999 تومان
 • 2999 تومان - 3999 تومان
 • 3999 تومان - 4999 تومان

جدیدترین املاک


مساحت

94 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

1

فروش

1,278,400,000
جزئیات ملک

مساحت

80 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

1

فروش

1,680,000,000
جزئیات ملک

مساحت

400 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

0

فروش

0
جزئیات ملک

مساحت

73 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

0

فروش

3,285,000,000
جزئیات ملک

مساحت

102 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

1

فروش

2,203,200,000
جزئیات ملک

مساحت

188 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

1

فروش

4,700,000,000
جزئیات ملک

مساحت

133 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

1

فروش

3,325,000,000
جزئیات ملک

مساحت

350 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

0

فروش

696,000,000
جزئیات ملک

مساحت

1080 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

0

فروش

1,836,000,000
جزئیات ملک

مساحت

260 M

تعداد خواب

4

پارکینگ

1

فروش

7,800,000,000
جزئیات ملک

مساحت

225 M

تعداد خواب

4

پارکینگ

1

فروش

4,725,000,000
جزئیات ملک

مساحت

60 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

1

فروش

600,000,000
جزئیات ملک

مساحت

109 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

1

فروش

1,635,000,000
جزئیات ملک

مساحت

170 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

1

فروش

2,550,000,000
جزئیات ملک

مساحت

214 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

0

فروش

5,992,000,000
جزئیات ملک

مساحت

10000 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

0

فروش

20,000,000,000
جزئیات ملک

مساحت

467 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

0

فروش

1,634,500,000
جزئیات ملک

مساحت

398 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

0

فروش

855,700,000
جزئیات ملک

مساحت

350 M

تعداد خواب

4

پارکینگ

1

فروش

6,000,000,000
جزئیات ملک

مساحت

65 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

1

فروش

877,500,000
جزئیات ملک

مساحت

811 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

0

فروش

1,650,000,000
جزئیات ملک

سوالی دارید؟  شروع مکالمه