اخبار مسکن
29 مهر 1399
افزایش ۵۳۳ درصدی قیمت مسکن در دولت روحانی

بررسی آمار رسمی وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی حاکی از آن است در بازه زمانی مرداد ۹۲ تا شهریور ۹۹ قیمت مسکن در تهران ۵۳۳.۵۴ درصد افزایش یافته است.

قیمت مسکن بازار مسکن

ثبت نظر

نظرات خوانندگان

سوالی دارید؟  شروع مکالمه